Zmarła Eleonora Parnicka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Eleonory Parnickiej.Jako badacze dorobku Teodora Parnickiego wielokrotnie doświadczaliśmy życzliwości z Jej strony.Rod

Reklamy

Jacek Hajduk, „Parnicki, Malewska i długie trwanie”

Już niedługo nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukaże się książka autorstwa Jacka Hajduka Parnicki, Malewska i długie trwanie – a w niej między innymi o szkole „Annales” i antyku w polskiej powieści historycznej XX wieku. Więcej informacji na stronie WUJ. 

Stefan Szymutko „Po co literatura jeszcze jest?”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka Stefana Szymutki Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone (wybór, opracowanie i posłowie G. Olszański, M. Jochemczyk).

Książka Po co literatura jeszcze jest? gromadzi rozproszone teksty jednego z najwybitniejszych śląskich filologów, zmarłego przed kilkoma laty profesora Stefana Szymutki. Prezentowany tom składa się z kilku dużych działów, których tematyka odpowiada z jednej strony głównym zainteresowaniom badawczym katowickiego uczonego (Szymutko w swych lekturowych był nad wyraz konsekwentny), zaś z drugiej ukazuje autora Zrozumieć Parnickiego z nieco mniej oczywistej strony. Czytelnik znajdzie tu więc zarówno szkice i artykuły poświęcone twórczości Teodora Parnickiego (w ramach inicjalnego działu Parnicki for ever), sporej objętości blok teoretyczny (pretekstem do napisania pomieszczonych tu omówień była wnikliwa lektura pism Janusza Sławińskiego), kilka zaskakujących tekstów poświęconych poezji (ale i tekstów poetyckich Szymutki!), wreszcie dwa eseje będące uzupełnieniem, ale i zapowiedzią kontynuacji głośnego Nagrobka Ciotki Cili. Całość dopełniają wywiady prasowe oraz wypisy z debat, w jakich Szymutko brał wielokrotnie udział. Bogactwu tematycznemu pracy odpowiada różna waga i różny ciężar gatunkowy poszczególnych tekstów (są tu, podobnie jak w Zrozumieć Parnickiego, „mordercze, mikrofizyczne analizy”, ale i wystąpienia popularyzatorskie niewymagające jakiś szczególnych kompetencji odbiorczych), wreszcie ich znakiem szczególnym pozostaje rozmaita genologiczna przynależność (szkic interpretacyjny, esej, referat, wywiad, debata).
Profesor Jacek Łukasiewicz w finale mocno entuzjastycznej recenzji wydawniczej tak oto rekomendował niniejszą publikację do druku: „Wydanie obszernego wyboru pism rozproszonych Stefana Szymutki wydaje się przedsięwzięciem nader potrzebnym i pożytecznym. (…) Powstała książka mądra, wciągająca choć niełatwa w lekturze, bo o skomplikowane w niej chodzi problemy. Skomponowany został sugestywny autoportret pisarza i uczonego, który umarł w pełni sił twórczych, wiele dokonawszy, lecz nie wykorzystawszy wszystkich swych możliwości. Ożywa w niej Stefan Szymutko pociągający kolegów i uczniów, wywierający na nich wpływ swoją żarliwością myślenia, wnikliwością, wiernością poglądom i tematom, pracowitością a jednocześnie momentami: kapryśny i zmienny”.

Zapraszamy do lektury!

Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego zaprasza na obchody 25-lecia „FA-art”

W roku 2013 przypada 25. rocznica istnienia kwartalnika literackiego „FA-art”, którego Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego jest współwydawcą.

24 października (czwartek)
zapraszamy na prezentację reedycji pierwszego numeru czasopisma, połączoną z dyskusją oraz wernisażem Witolda Trólki – twórcy winiety, logotypu oraz grafik ilustrujących pierwszy numer kwartalnika z roku 1988. Ponadto w programie występ Sebastiana „Stiana” Pypłacza (Meet The Ambient), który zaprezentuje specjalnie skomponowany na tę okazję utwór, wykorzystujący wypowiedzi osób tworzących zespół redakcyjny pisma. Wieczorem (od godz. 20) odbędzie się inauguracja stworzonego przez nas cyklu, łączącego muzykę alternatywną z literaturą, o nazwie electroFAza.
Wystąpią zespoły Fantazman oraz Polpo Motel.
25. rocznica powstania kwartalnika literackiego „FA-art” – program:

24 października 2013 r. (czwartek)

16.00 – wernisaż Witolda Trólki – twórcy winiety, logotypu oraz grafik ilustrujących pierwszy numer „FA-artu”.

Witold Trólka
(ur. 1966) – twórca winiety, logotypu oraz grafik ilustrujących pierwszy numer kwartalnika literackiego „FA-art”. Z zamiłowania fotograf. Jego ulubione tematy to fotografia industrialna Górnego Śląska, klimat położonych tam miast oraz ludzie i tradycja. Szuka miejsc odpornych na walec postępu, uwieczniając szczególnie te, które stopniowo zanikają.

O wystawie:

Od ekologii po industriale. Witold Trólka, pierwszy grafik „FA-artu”, w latach 80. ideowo związany ze Śląskim Ruchem Ekologicznym, zaprezentuje fotografie powstałe na początku XXI wieku. Oscylująca wokół krajobrazu Górnego Śląska myśl fotografa tym razem nabierze podwójnego znaczenia. Po pierwsze, wystawa zgromadzi materię dokumentalną miejsc, których nie ma, które są i które na pewno pozostaną. Po drugie, obiekty, fabryki, detale architektoniczne osadzone zostaną w duchu abstrakcji i nieprzewidywalności.16.30 – prezentacja specjalnie skomponowanego przez Sebastiana „Stiana” Pypłacza (Meet The Ambient) utworu, wykorzystującego wypowiedzi osób tworzących zespół redakcyjny pisma

17.00 – prezentacja reedycji pierwszego numeru kwartalnika literackiego „FA-art” z 1988 r., dyskusja

20.00 – electroFAza – inauguracja cyklu koncertów. Wystąpią:
Fantazman (muzyka + literatura)
Polpo Motel (duet: Olga Mysłowska i Daniel Pigoński, elektronika do kwadratu)

Więcej informacji:
www.FA-art.pl/25lat

www.facebook.com/25LatKwartalnika

Nowy numer kwartalnika literackiego „FA-art”

Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego, współwydawca „FA-artu” zaprasza na spotkanie z redakcją pisma.

Redaktorzy kwartalnika literackiego „FA-art” zapraszają 19 września 2013 r. o godzinie 19.00 do Klubu Kulturalnego „Klawiatura” na pierwsze powakacyjne spotkanie w ramach cyklu „SławaSłowa”. Będzie ono poświęcone najnowszemu numerowi pisma, w którym główny blok tekstów zatytułowano „Religia – rewizje”. Piotr Czakański, pisarz, felietonista Radia eM 107,6 FM, powiedział o nim: „Rzucam w postsekularyzm cytatem z aforyzmu 54. Franza Kafki: Nic innego nie istnieje prócz świata duchowego; to, co nazywamy światem zmysłowym, jest złem w świecie duchowym (…)”.
Ponadto w numerze 91-92 kwartalnika znajdziemy fragment powieści kryminalnej Roberta Ostaszewskiego, prozę Joanny Bednarek oraz wiersze Piotra Macierzyńskiego, Kamili Janiak i D.H. Lawrence’a w przekładzie Andrzeja Szuby. Rozmowę skoncentrowaną wokół tematów poruszonych na łamach „FA-artu” poprowadzi Krzysztof Uniłowski – krytyk literacki, profesor na Wydziale Filologicznym UŚ, redaktor pisma.
Oprawę artystyczną wieczoru zapewni formacja Fantazman, łącząca w swojej twórczości muzykę z literaturą. Jej debiutancka płyta, wydana w listopadzie 2012 roku, jest inspirowana powieścią Christiana Krachta „Tu będę w słońcu i cieniu” – książką, którą jedna z recenzentek określiła słowami: „Osobliwa fantazja, tajemniczy klimat, zagadka, na której rozwiązanie czekamy do ostatniej strony”. Tego wszystkiego nie zabraknie także na koncercie – będzie tajemniczo, nastrojowo, fantazmatycznie. Zapraszamy.
W trakcie imprezy będzie można nabyć pozycje wydane przez FA-art (książki, czasopisma, płyty) w promocyjnych cenach.
19.09.2013 r. (czwartek), godz. 19.00
Klub Kulturalny „Klawiatura”
ul. Korfantego 6, Katowice

Wystawa „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu” 25. rocznica powstania kwartalnika literackiego „FA-art”

Wystawa „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu”
25. rocznica powstania kwartalnika literackiego „FA-art”

10 lipca 2013 r. (środa) o godzinie 14.00 odbędzie się wernisaż wystawy „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu”, rozpoczynającej obchody 25. rocznicy powstania kwartalnika literackiego „FA-art”.

Początki pisma sięgają roku 1987 i są związane z działalnością grupy osób, która zdecydowawszy się na podjęcie nielegalnej, ale „naziemnej” działalności, stworzyła górnośląską część Ruchu „Wolność i Pokój” (WiP) oraz Śląski Ruch Ekologiczny (ŚRE). Grupa ta podjęła wiele inicjatyw wydawniczych oraz organizowała manifestacje i akcje protestacyjne. Tworzyli ją poloniści, socjologowie i prawnicy, należący do środowiska Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a spotykający się w schronisku studenckim Szczytówka, m.in.: Wojtek G. Jaroń, Rinaldo Betkiewicz (pierwszy redaktor naczelny gazety), Joanna Gepfert, Jan Mazurkiewicz, Maciej Muzyczuk, Krzysztof Pióro, Jan Sieracki, Waldemar Szymczyk, Jarosław Trela, Witold Trólka (twórca opracowania graficznego pierwszego „FA-artu”) i Wojciech Tuś. Pismo z założenia funkcjonowało poza cenzurą – za jego redagowanie groziły sankcje – a powstało w wyniku współpracy Ruchu „Wolność i Pokój” z artystami i ówczesnymi studentami śląskiej polonistyki, m.in. Konradem Kęderem (redaktorem naczelnym pisma od drugiego numeru) i Krzysztofem Uniłowskim. Po wydrukowaniu w 1988 roku pierwszego numeru kwartalnik ewoluował w kierunku pisma studenckiego, by kilka lata później przybrać już zdecydowanie literacki charakter.

Po 25 latach w miejscu manifestacji studenckich, których pretekstem była kwestia postulowanego zamknięcia ruchu ulicznego na uniwersyteckim odcinku ulicy Bankowej, podtekstem zaś – walka o autonomiczną przestrzeń Uczelni, zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt fotografii, dokumentujących tamte wydarzenia.

Jak to samo miejsce – między rektoratem Uniwersytetu Śląskiego a Wydziałem Nauk Społecznych – przedstawia się w 2013 roku? Czy poza ziszczeniem się wizji o braku ruchu kołowego na ulicy Bankowej przedstawiciele Formacji 1988 mogą mówić o swoim sukcesie? Jak z perspektywy czasu oceniają swoje działania sprzed ćwierćwiecza?

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

10 lipca 2013 r., godz. 14.00, ulica Bankowa (między rektoratem a WNS)

Organizatorzy:

Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, Wydawnictwo FA-art, Fundacja Otwarty Kod Kultury we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Fundacją „Wolność i Pokój” oraz ze Stowarzyszeniem „Pokolenie”, które udostępniło zdjęcia autorstwa Jarosława Krawczyka.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

www.FA-art.pl/25lat