Archiwum kategorii: Literatura

Jacek Hajduk, „Parnicki, Malewska i długie trwanie”

Już niedługo nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukaże się książka autorstwa Jacka Hajduka Parnicki, Malewska i długie trwanie – a w niej między innymi o szkole „Annales” i antyku w polskiej powieści historycznej XX wieku. Więcej informacji na stronie WUJ. 

Reklamy

Stefan Szymutko „Po co literatura jeszcze jest?”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka Stefana Szymutki Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone (wybór, opracowanie i posłowie G. Olszański, M. Jochemczyk).

Książka Po co literatura jeszcze jest? gromadzi rozproszone teksty jednego z najwybitniejszych śląskich filologów, zmarłego przed kilkoma laty profesora Stefana Szymutki. Prezentowany tom składa się z kilku dużych działów, których tematyka odpowiada z jednej strony głównym zainteresowaniom badawczym katowickiego uczonego (Szymutko w swych lekturowych był nad wyraz konsekwentny), zaś z drugiej ukazuje autora Zrozumieć Parnickiego z nieco mniej oczywistej strony. Czytelnik znajdzie tu więc zarówno szkice i artykuły poświęcone twórczości Teodora Parnickiego (w ramach inicjalnego działu Parnicki for ever), sporej objętości blok teoretyczny (pretekstem do napisania pomieszczonych tu omówień była wnikliwa lektura pism Janusza Sławińskiego), kilka zaskakujących tekstów poświęconych poezji (ale i tekstów poetyckich Szymutki!), wreszcie dwa eseje będące uzupełnieniem, ale i zapowiedzią kontynuacji głośnego Nagrobka Ciotki Cili. Całość dopełniają wywiady prasowe oraz wypisy z debat, w jakich Szymutko brał wielokrotnie udział. Bogactwu tematycznemu pracy odpowiada różna waga i różny ciężar gatunkowy poszczególnych tekstów (są tu, podobnie jak w Zrozumieć Parnickiego, „mordercze, mikrofizyczne analizy”, ale i wystąpienia popularyzatorskie niewymagające jakiś szczególnych kompetencji odbiorczych), wreszcie ich znakiem szczególnym pozostaje rozmaita genologiczna przynależność (szkic interpretacyjny, esej, referat, wywiad, debata).
Profesor Jacek Łukasiewicz w finale mocno entuzjastycznej recenzji wydawniczej tak oto rekomendował niniejszą publikację do druku: „Wydanie obszernego wyboru pism rozproszonych Stefana Szymutki wydaje się przedsięwzięciem nader potrzebnym i pożytecznym. (…) Powstała książka mądra, wciągająca choć niełatwa w lekturze, bo o skomplikowane w niej chodzi problemy. Skomponowany został sugestywny autoportret pisarza i uczonego, który umarł w pełni sił twórczych, wiele dokonawszy, lecz nie wykorzystawszy wszystkich swych możliwości. Ożywa w niej Stefan Szymutko pociągający kolegów i uczniów, wywierający na nich wpływ swoją żarliwością myślenia, wnikliwością, wiernością poglądom i tematom, pracowitością a jednocześnie momentami: kapryśny i zmienny”.

Zapraszamy do lektury!

Nowy numer kwartalnika literackiego „FA-art”

Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego, współwydawca „FA-artu” zaprasza na spotkanie z redakcją pisma.

Redaktorzy kwartalnika literackiego „FA-art” zapraszają 19 września 2013 r. o godzinie 19.00 do Klubu Kulturalnego „Klawiatura” na pierwsze powakacyjne spotkanie w ramach cyklu „SławaSłowa”. Będzie ono poświęcone najnowszemu numerowi pisma, w którym główny blok tekstów zatytułowano „Religia – rewizje”. Piotr Czakański, pisarz, felietonista Radia eM 107,6 FM, powiedział o nim: „Rzucam w postsekularyzm cytatem z aforyzmu 54. Franza Kafki: Nic innego nie istnieje prócz świata duchowego; to, co nazywamy światem zmysłowym, jest złem w świecie duchowym (…)”.
Ponadto w numerze 91-92 kwartalnika znajdziemy fragment powieści kryminalnej Roberta Ostaszewskiego, prozę Joanny Bednarek oraz wiersze Piotra Macierzyńskiego, Kamili Janiak i D.H. Lawrence’a w przekładzie Andrzeja Szuby. Rozmowę skoncentrowaną wokół tematów poruszonych na łamach „FA-artu” poprowadzi Krzysztof Uniłowski – krytyk literacki, profesor na Wydziale Filologicznym UŚ, redaktor pisma.
Oprawę artystyczną wieczoru zapewni formacja Fantazman, łącząca w swojej twórczości muzykę z literaturą. Jej debiutancka płyta, wydana w listopadzie 2012 roku, jest inspirowana powieścią Christiana Krachta „Tu będę w słońcu i cieniu” – książką, którą jedna z recenzentek określiła słowami: „Osobliwa fantazja, tajemniczy klimat, zagadka, na której rozwiązanie czekamy do ostatniej strony”. Tego wszystkiego nie zabraknie także na koncercie – będzie tajemniczo, nastrojowo, fantazmatycznie. Zapraszamy.
W trakcie imprezy będzie można nabyć pozycje wydane przez FA-art (książki, czasopisma, płyty) w promocyjnych cenach.
19.09.2013 r. (czwartek), godz. 19.00
Klub Kulturalny „Klawiatura”
ul. Korfantego 6, Katowice

„Prawo krytyki” Krzysztofa Uniłowskiego

W najnowszej książce Krzysztofa Uniłowskiego „Prawo krytyki” znajdziecie Państwo rozdział poświęcony pisarstwu Teodora Parnickiego: „Historia, dekonstrukcja, metaproza. O dwóch powieściach Teodora Parnickiego”
Zapraszamy do lektury 🙂

http://www.fa-art.pl/index.php/component/k2/item/243-prawo-krytyki

Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość. Parnicki i Szymutko

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej

Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość.

Teodor Parnicki i Stefan Szymutko

Katowice, 22-23 marca 2012 roku

Przedmiotem pierwszej części konferencji – „Zrozumieć Kleopatrę” – będzie dylogia „Zabij Kleopatrę” (1967) oraz „Inne życie Kleopatry” (1968). Te dwa utwory zajmują ważne miejsce w dorobku Teodora Parnickiego (1908-1988), stanowiąc swoisty pomost między wypracowaną przez pisarza w latach 60. formułą powieści historycznej oraz metaliteraturą, ku której autor Słowa i ciała zwrócił się w kolejnych latach. Mimo to oba teksty nie były dotąd przedmiotem szczegółowego literaturoznawczego namysłu. Co szczególnie ciekawe, u Parnickiego zwrot ku metaliteraturze nie oznaczał bynajmniej rezygnacji z zainteresowania historią ani też zakwestionowania historycznego statusu bohaterów. Ta podwójność kondycji postaci z obu powieści (świadomych swojej historyczności, ale również tego, że są bohaterami literackimi) – to jedno z poznawczych wyzwań, jakimi chcielibyśmy się zająć. Czekamy również na wystąpienia, których przedmiotem będą relacje między historycznym i metaliterackim aspektem dylogii, krytyczną i „dywersyjną” rolą sztuki literackiej, wizją XIX wieku w twórczości Parnickiego itp.

Naszą konferencję zamierzamy poświęcić również pisarstwu Stefana Szymutki (1958-2009), twórczości literaturoznawczej, jak też eseistycznej i filozoficznej, skupionej na relacji między literaturą a rzeczywistością. Interesować nas będą sposoby rozumienia rzeczywistości w literaturze – jako tego, co ma być przedstawione, co przeszkadza fantazji, ale też tego, co wydaje się miejscem, z którego literatura musi wyrastać. Jeżeli Parnicki – wedle Szymutki – miał być „ostatnim pisarzem bytu”, to chcielibyśmy zapytać o znaczenie odniesienia do twardej, niezaprzeczalnej rzeczywistości we współczesnej literaturze i jej badaniach – jak (czy?) humanistyka wraca do zwyczajnych, prostych pytań, szuka odniesienia do życia. Czekamy na głosy, które podejmą próby opisu, kontynuacji oraz krytyki propozycji Szymutki, a także zastosowania metod lektury Parnickiego do innych tekstów.

Pierwszy dzień obrad zamierzamy poświęcić dylogii Teodora Parnickiego, dzień drugi – problemom, dla których punktem wyjścia będzie dorobek Stefana Szymutki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że opublikowana po śmierci autora w „Pamiętniku Literackim” (2010, z. 4) rozprawa Szymutki pt. Mistyka Parnickiego dotyczyła „Innego życia Kleopatry”

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN. Uczestnikom sympozjum organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz noclegi. Zgłoszenia (wraz z kilkuzdaniowym opisem problematyki) prosimy nadsyłać na adres: rzeczywistosc2012@gmail.com.

Oczekujemy na zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2012 roku.

 

dr hab. Ryszard Koziołek

dr hab. Krzysztof Uniłowski, prof. UŚ

dr Paweł Tomczok

mgr Marek Mikołajec

mgr Piotr Gorliński-Kucik (sekretarz konferencji, pgk@e.pl)

 

Cytat

„Nie jestem ani historykiem, ani historiozofem, ani historiografem, ani nawet historiofilem. Można mnie nazwać historiomanem. A czym się zajmuję przez całe życie? Przetwarzaniem, a ściślej przekuwaniem historii w literaturę. Jestem jak gdyby płatnerzem. „