Archiwum kategorii: Wydarzenia

Nowy numer kwartalnika literackiego „FA-art”

Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego, współwydawca „FA-artu” zaprasza na spotkanie z redakcją pisma.

Redaktorzy kwartalnika literackiego „FA-art” zapraszają 19 września 2013 r. o godzinie 19.00 do Klubu Kulturalnego „Klawiatura” na pierwsze powakacyjne spotkanie w ramach cyklu „SławaSłowa”. Będzie ono poświęcone najnowszemu numerowi pisma, w którym główny blok tekstów zatytułowano „Religia – rewizje”. Piotr Czakański, pisarz, felietonista Radia eM 107,6 FM, powiedział o nim: „Rzucam w postsekularyzm cytatem z aforyzmu 54. Franza Kafki: Nic innego nie istnieje prócz świata duchowego; to, co nazywamy światem zmysłowym, jest złem w świecie duchowym (…)”.
Ponadto w numerze 91-92 kwartalnika znajdziemy fragment powieści kryminalnej Roberta Ostaszewskiego, prozę Joanny Bednarek oraz wiersze Piotra Macierzyńskiego, Kamili Janiak i D.H. Lawrence’a w przekładzie Andrzeja Szuby. Rozmowę skoncentrowaną wokół tematów poruszonych na łamach „FA-artu” poprowadzi Krzysztof Uniłowski – krytyk literacki, profesor na Wydziale Filologicznym UŚ, redaktor pisma.
Oprawę artystyczną wieczoru zapewni formacja Fantazman, łącząca w swojej twórczości muzykę z literaturą. Jej debiutancka płyta, wydana w listopadzie 2012 roku, jest inspirowana powieścią Christiana Krachta „Tu będę w słońcu i cieniu” – książką, którą jedna z recenzentek określiła słowami: „Osobliwa fantazja, tajemniczy klimat, zagadka, na której rozwiązanie czekamy do ostatniej strony”. Tego wszystkiego nie zabraknie także na koncercie – będzie tajemniczo, nastrojowo, fantazmatycznie. Zapraszamy.
W trakcie imprezy będzie można nabyć pozycje wydane przez FA-art (książki, czasopisma, płyty) w promocyjnych cenach.
19.09.2013 r. (czwartek), godz. 19.00
Klub Kulturalny „Klawiatura”
ul. Korfantego 6, Katowice

Reklamy

Wystawa „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu” 25. rocznica powstania kwartalnika literackiego „FA-art”

Wystawa „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu”
25. rocznica powstania kwartalnika literackiego „FA-art”

10 lipca 2013 r. (środa) o godzinie 14.00 odbędzie się wernisaż wystawy „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu”, rozpoczynającej obchody 25. rocznicy powstania kwartalnika literackiego „FA-art”.

Początki pisma sięgają roku 1987 i są związane z działalnością grupy osób, która zdecydowawszy się na podjęcie nielegalnej, ale „naziemnej” działalności, stworzyła górnośląską część Ruchu „Wolność i Pokój” (WiP) oraz Śląski Ruch Ekologiczny (ŚRE). Grupa ta podjęła wiele inicjatyw wydawniczych oraz organizowała manifestacje i akcje protestacyjne. Tworzyli ją poloniści, socjologowie i prawnicy, należący do środowiska Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a spotykający się w schronisku studenckim Szczytówka, m.in.: Wojtek G. Jaroń, Rinaldo Betkiewicz (pierwszy redaktor naczelny gazety), Joanna Gepfert, Jan Mazurkiewicz, Maciej Muzyczuk, Krzysztof Pióro, Jan Sieracki, Waldemar Szymczyk, Jarosław Trela, Witold Trólka (twórca opracowania graficznego pierwszego „FA-artu”) i Wojciech Tuś. Pismo z założenia funkcjonowało poza cenzurą – za jego redagowanie groziły sankcje – a powstało w wyniku współpracy Ruchu „Wolność i Pokój” z artystami i ówczesnymi studentami śląskiej polonistyki, m.in. Konradem Kęderem (redaktorem naczelnym pisma od drugiego numeru) i Krzysztofem Uniłowskim. Po wydrukowaniu w 1988 roku pierwszego numeru kwartalnik ewoluował w kierunku pisma studenckiego, by kilka lata później przybrać już zdecydowanie literacki charakter.

Po 25 latach w miejscu manifestacji studenckich, których pretekstem była kwestia postulowanego zamknięcia ruchu ulicznego na uniwersyteckim odcinku ulicy Bankowej, podtekstem zaś – walka o autonomiczną przestrzeń Uczelni, zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt fotografii, dokumentujących tamte wydarzenia.

Jak to samo miejsce – między rektoratem Uniwersytetu Śląskiego a Wydziałem Nauk Społecznych – przedstawia się w 2013 roku? Czy poza ziszczeniem się wizji o braku ruchu kołowego na ulicy Bankowej przedstawiciele Formacji 1988 mogą mówić o swoim sukcesie? Jak z perspektywy czasu oceniają swoje działania sprzed ćwierćwiecza?

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

10 lipca 2013 r., godz. 14.00, ulica Bankowa (między rektoratem a WNS)

Organizatorzy:

Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, Wydawnictwo FA-art, Fundacja Otwarty Kod Kultury we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Fundacją „Wolność i Pokój” oraz ze Stowarzyszeniem „Pokolenie”, które udostępniło zdjęcia autorstwa Jarosława Krawczyka.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

www.FA-art.pl/25lat

Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość. Parnicki i Szymutko

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej

Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość.

Teodor Parnicki i Stefan Szymutko

Katowice, 22-23 marca 2012 roku

Przedmiotem pierwszej części konferencji – „Zrozumieć Kleopatrę” – będzie dylogia „Zabij Kleopatrę” (1967) oraz „Inne życie Kleopatry” (1968). Te dwa utwory zajmują ważne miejsce w dorobku Teodora Parnickiego (1908-1988), stanowiąc swoisty pomost między wypracowaną przez pisarza w latach 60. formułą powieści historycznej oraz metaliteraturą, ku której autor Słowa i ciała zwrócił się w kolejnych latach. Mimo to oba teksty nie były dotąd przedmiotem szczegółowego literaturoznawczego namysłu. Co szczególnie ciekawe, u Parnickiego zwrot ku metaliteraturze nie oznaczał bynajmniej rezygnacji z zainteresowania historią ani też zakwestionowania historycznego statusu bohaterów. Ta podwójność kondycji postaci z obu powieści (świadomych swojej historyczności, ale również tego, że są bohaterami literackimi) – to jedno z poznawczych wyzwań, jakimi chcielibyśmy się zająć. Czekamy również na wystąpienia, których przedmiotem będą relacje między historycznym i metaliterackim aspektem dylogii, krytyczną i „dywersyjną” rolą sztuki literackiej, wizją XIX wieku w twórczości Parnickiego itp.

Naszą konferencję zamierzamy poświęcić również pisarstwu Stefana Szymutki (1958-2009), twórczości literaturoznawczej, jak też eseistycznej i filozoficznej, skupionej na relacji między literaturą a rzeczywistością. Interesować nas będą sposoby rozumienia rzeczywistości w literaturze – jako tego, co ma być przedstawione, co przeszkadza fantazji, ale też tego, co wydaje się miejscem, z którego literatura musi wyrastać. Jeżeli Parnicki – wedle Szymutki – miał być „ostatnim pisarzem bytu”, to chcielibyśmy zapytać o znaczenie odniesienia do twardej, niezaprzeczalnej rzeczywistości we współczesnej literaturze i jej badaniach – jak (czy?) humanistyka wraca do zwyczajnych, prostych pytań, szuka odniesienia do życia. Czekamy na głosy, które podejmą próby opisu, kontynuacji oraz krytyki propozycji Szymutki, a także zastosowania metod lektury Parnickiego do innych tekstów.

Pierwszy dzień obrad zamierzamy poświęcić dylogii Teodora Parnickiego, dzień drugi – problemom, dla których punktem wyjścia będzie dorobek Stefana Szymutki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że opublikowana po śmierci autora w „Pamiętniku Literackim” (2010, z. 4) rozprawa Szymutki pt. Mistyka Parnickiego dotyczyła „Innego życia Kleopatry”

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN. Uczestnikom sympozjum organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz noclegi. Zgłoszenia (wraz z kilkuzdaniowym opisem problematyki) prosimy nadsyłać na adres: rzeczywistosc2012@gmail.com.

Oczekujemy na zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2012 roku.

 

dr hab. Ryszard Koziołek

dr hab. Krzysztof Uniłowski, prof. UŚ

dr Paweł Tomczok

mgr Marek Mikołajec

mgr Piotr Gorliński-Kucik (sekretarz konferencji, pgk@e.pl)