„Mity w twórczości Teodora Parnickiego” Mirosława Gołuńskiego

Zapraszamy do lektury nowej książki parnickologicznej. Mirosław Gołuński – „Mity w twórczości Teodora Parnickiego” 🙂

http://ksiegarnia.e-akademickie.pl/59-mity-w-tworczosci-teodora-parnickiego-miroslaw-goluski.html

Reklamy

„Prawo krytyki” Krzysztofa Uniłowskiego

W najnowszej książce Krzysztofa Uniłowskiego „Prawo krytyki” znajdziecie Państwo rozdział poświęcony pisarstwu Teodora Parnickiego: „Historia, dekonstrukcja, metaproza. O dwóch powieściach Teodora Parnickiego”
Zapraszamy do lektury 🙂

http://www.fa-art.pl/index.php/component/k2/item/243-prawo-krytyki

Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość. Parnicki i Szymutko

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej

Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość.

Teodor Parnicki i Stefan Szymutko

Katowice, 22-23 marca 2012 roku

Przedmiotem pierwszej części konferencji – „Zrozumieć Kleopatrę” – będzie dylogia „Zabij Kleopatrę” (1967) oraz „Inne życie Kleopatry” (1968). Te dwa utwory zajmują ważne miejsce w dorobku Teodora Parnickiego (1908-1988), stanowiąc swoisty pomost między wypracowaną przez pisarza w latach 60. formułą powieści historycznej oraz metaliteraturą, ku której autor Słowa i ciała zwrócił się w kolejnych latach. Mimo to oba teksty nie były dotąd przedmiotem szczegółowego literaturoznawczego namysłu. Co szczególnie ciekawe, u Parnickiego zwrot ku metaliteraturze nie oznaczał bynajmniej rezygnacji z zainteresowania historią ani też zakwestionowania historycznego statusu bohaterów. Ta podwójność kondycji postaci z obu powieści (świadomych swojej historyczności, ale również tego, że są bohaterami literackimi) – to jedno z poznawczych wyzwań, jakimi chcielibyśmy się zająć. Czekamy również na wystąpienia, których przedmiotem będą relacje między historycznym i metaliterackim aspektem dylogii, krytyczną i „dywersyjną” rolą sztuki literackiej, wizją XIX wieku w twórczości Parnickiego itp.

Naszą konferencję zamierzamy poświęcić również pisarstwu Stefana Szymutki (1958-2009), twórczości literaturoznawczej, jak też eseistycznej i filozoficznej, skupionej na relacji między literaturą a rzeczywistością. Interesować nas będą sposoby rozumienia rzeczywistości w literaturze – jako tego, co ma być przedstawione, co przeszkadza fantazji, ale też tego, co wydaje się miejscem, z którego literatura musi wyrastać. Jeżeli Parnicki – wedle Szymutki – miał być „ostatnim pisarzem bytu”, to chcielibyśmy zapytać o znaczenie odniesienia do twardej, niezaprzeczalnej rzeczywistości we współczesnej literaturze i jej badaniach – jak (czy?) humanistyka wraca do zwyczajnych, prostych pytań, szuka odniesienia do życia. Czekamy na głosy, które podejmą próby opisu, kontynuacji oraz krytyki propozycji Szymutki, a także zastosowania metod lektury Parnickiego do innych tekstów.

Pierwszy dzień obrad zamierzamy poświęcić dylogii Teodora Parnickiego, dzień drugi – problemom, dla których punktem wyjścia będzie dorobek Stefana Szymutki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że opublikowana po śmierci autora w „Pamiętniku Literackim” (2010, z. 4) rozprawa Szymutki pt. Mistyka Parnickiego dotyczyła „Innego życia Kleopatry”

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN. Uczestnikom sympozjum organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz noclegi. Zgłoszenia (wraz z kilkuzdaniowym opisem problematyki) prosimy nadsyłać na adres: rzeczywistosc2012@gmail.com.

Oczekujemy na zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2012 roku.

 

dr hab. Ryszard Koziołek

dr hab. Krzysztof Uniłowski, prof. UŚ

dr Paweł Tomczok

mgr Marek Mikołajec

mgr Piotr Gorliński-Kucik (sekretarz konferencji, pgk@e.pl)

 

Cytat

„Nie jestem ani historykiem, ani historiozofem, ani historiografem, ani nawet historiofilem. Można mnie nazwać historiomanem. A czym się zajmuję przez całe życie? Przetwarzaniem, a ściślej przekuwaniem historii w literaturę. Jestem jak gdyby płatnerzem. „